Mahsuplaşma talebinde bulunan işveren

 Mahsuplaşma talebinde bulunan işveren ile ilgili sosyal güvenlik il müdürü 2016/21 sayılı Genelge ekinde bulunan matbu protokol karşılıklı imza altına alındıktan sonra, protokol imzalayan işveren ile mahsuplaşma işleminin başlatılabilmesi amacıyla sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkez müdürlüğü personeli tarafından MOSİP uygulamasında mahsuplaşma tanımlama işlemi yapılacaktır.

 Tanımlama işleminin gerçekleştirilmesi veya bilgi amacıyla Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığına protokol örneği gönderilmeyecektir. Protokolde dikkat edilmesi gereken en önemli husus; iş yeri sicil numaralarının ve 2016/21 sayılı Genelge ekinde yer alan Mahsuplaşma Protokol Örneğinin 15 inci maddesi olan Yürürlük maddesinde protokolün yürürlük tarihinin belirtilmesidir. Ayrıca birden fazla işyeri bulunan işverenlerin her işyeri için ayrı ayrı protokol imzalamasına gerek bulunmamaktadır. İşverenin hangi işyerlerinin bu kapsamda olacağının belirtildiği tek bir protokol yeterlidir. Protokol iki nüsha düzenlenecek ve imzalandıktan sonra bir örneği işverene verilecektir. Diğer örnek sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkez müdürlüğü bünyesinde dosyalanacaktır.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı Yerleştirme Sonuç Listesi

Evişlerinde Çalışanlar İçin İşe Giriş Belgesi

SGK Hizmet Dökümü 2020 AĞUSTOS