Evişlerinde Çalışanlar İçin İşe Giriş Belgesi


Çalışmaya başlamış olan işçiler çalışmaya başladığı ay içerisinde sigortalı bildirim belgesi ile kendini kuruma bildirebilir. Bu bildirim sonrasında kendini kuruma bildirmeyen işverene kurum tarafınca taahhütlü bir yazı ile vaziyet bildirilir. Meydana getirilen bildirim sonrası işçinin işleminde düzeltme veya bildirim yapılmazsa kontrol ve denetim sonucuna nazaran işlem yapılır.

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışanlamış olurın bildirimi ile toplumsal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat edeceklerdir

Bu bildirge ile işyeri bildirgesi, işe giriş bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi ve işten ayrılış bildirgesi de birleştirilmiştir.

Bildirgede;
Sigortalının işe giriş tarihi,
Sigortalıya ödenecek ücrete göre belirlenecek gmeşhurk kazanç,
Sigortalının ayda kaç gün çalışacağı,
Ev hizmetinde çalışma sebebi,

detayları bulunmakta olup sigortalı ve işveren tarafından imzalanıp çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar kuruma verilmesi gerekmektedir.

EK1 Ev Hizmetlerinde On Gün ve daha fazla Çalıştırılacaklara İlişkin bildirge için
EK2 Ev Hizmetlerinde On Günden az Çalıştırılacaklara İlişkin beyanname için
Ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden fazla çalışanların SGK’ya bildirimi, Tebliğ ekinde bulunan EK-1 Formu ile.
At içinde 10 günden azca çalışanlamış olurın bildirimi ise EK-2 Formu ile en geç çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar yapılması gerekmektedir. Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha çok çalıştırılacaklara ilişkin beyanname (EK-1) dışında yapılan bildirimler SGK tarafında geçerli sayılmayacaktır

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı Yerleştirme Sonuç Listesi

SGK Hizmet Dökümü 2020 AĞUSTOS