Sosyal Güvenlik Reformu 4/b Bağ-Kur düzenleme geldi

Sosyal Güvenlik Reformuyla birlikte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/b bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı
olanların primleri 01 Ekim 2008 tarihinden itibaren ücret/kazanç beyanı
sistemine göre ödenmeye başlanmıştır.
Reformla Bağ-Kur sigortalısı aynı zamanda işveren ise aylık prime esas
kazancı, çalıştırdığı sigortalıdan daha düşük olduğu tespit edilenlerin primleri
yükseltilmekte ve aradaki farkın primi, gecikme cezası ve gecikme zammı
uygulanmak suretiyle tahsil edilmesi düzenlemesini getirmiştir.
Kurumumuz, getirilen bu kuralı bugüne kadar dosya üzerinden manuel
kontrol ederken, artık geliştirilen bir program sayesinde 2014 yılı Ağustos
ayından itibaren elektronik olarak kontrolün yanında Kurum
müfettişlerince de 2013 yılı içerisinde yanlarında çalıştırdıkları işçilerin
prime esas kazançlarının en yükseğinden beyan etmeleri gerekirken bunu
yapmayarak daha düşük beyanda bulunan yaklaşık 112 bin sigortalı tespit
edilmiş ve primlerinin yükseltilmesi rapor edilmiştir.
2013 yılı içerisinde yanlarında çalıştırdıkları işçilerin prime esas
kazançlarının en yükseğinden daha az beyanda bulunanların prime esas
kazançlarının tespit edilen seviyeye yükseltilmesinden sonra, aralarında
eczacıların da bulunduğu sigortalılara hak ediş ödemesi yapılırken mevcut 4/b
prim borçları kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmiştir.
Çalıştırdıkları sigortalılardan dolayı 2013 yılından itibaren geçerli olmak
üzere beyanı resen yükseltilen 4/b kapsamındaki sigortalıların, yanında
çalıştırdığı sigortalıyı işten çıkardığı ya da ücretini düşürdüğü tarihten sonra
geçerli olmak üzere beyanda bulunma imkanlarının olmaması nedeniyle, 2013
yılına münhasıran olmak üzere, 4/b kapsamında sigortalı olanlardan aynı
zamanda işveren olanların aylık prime esas kazançlarının, kendilerine ait
işyeri veya işyerlerinde çalıştırdıkları sigortalıların prime esas günlük
kazançlarının en yükseğinin otuz katından az olmayacağını kontrol eden
programda değişiklik yapılmıştır.

Sigortalı mağduriyetinin ortadan kaldırılması bakımından, söz
konusu programın yeniden belirlenen iş kuralları çerçevesinde sadece 2013
yılı için çalıştırılması işleminin tamamlanıncaya ve böylece gerçek prim
borçlarının tespit edilinceye kadar, daha önce resen yükseltilen prime esas
kazançları eski haline getirilmiştir.
Ancak, resen yükseltilen prime esas kazançlarının eski haline
getirilmesinden sonra kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilen tutarlar prim
hesabında fazla ödeme olarak yer almıştır.
Bu nedenlerle, 4/b kapsamındaki aralarında eczacıların da bulunduğu
sigortalıların prim hesaplarında yer alan fazla ödemelerin, 2014/28 sayılı
Kurum Genelgesinde yer alan hükümler uyarınca talepleri halinde ilgililere
iade edilmesi için il müdürlüklerimize talimat gönderilmiştir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı Yerleştirme Sonuç Listesi

Evişlerinde Çalışanlar İçin İşe Giriş Belgesi

SGK Hizmet Dökümü 2020 AĞUSTOS